Takeda Pharmaceuticals - Veeva iRep prezentácie a mobilná aplikácia

jún 2016 | Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tabletky nás bavia stále :-) Preto sme veľmi radi zastrešili tvorbu mobilných prezentácií a aplikácií farmaceutickým reprezentantom spoločnosti Takeda Pharmaceuticals pre päť krajín Európy.

Takeda Pharmaceuticals - Veeva iRep prezentácie a mobilná aplikácia

Veeva iRep prezentácie

Veeva iRep prostredie slúži farmaceutickým reprezentantom a umožňuje im jednoduchú prezentáciu produktov, napríklad na iPade, vo vzťahu k lekárom špecialistom a vyhodnocovanie týchto digitálnych multimediálnych prezentácií v reálnom čase. O produkte Veeva iRep sme viac napísali v našom článku Partnerský program Veeva iRep.

Pre spoločnosť Takeda Pharmaceuticals sme pripravili dve multimediálne prezentácie súvisiace s liekom určeným na liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Obe prezentácie sme následne lokalizovali do piatich jazykových mutácií. A to konkrétne do slovenského, českého, maďarského, slovinského a chorvátskeho jazyka. Programovanie pre túto platformu prebieha v technológiach HTML5, CSS3 a JavaScript.

Mobilná aplikácia v Adobe AIR

Na základe požiadaviek klienta na vytvorenie jednoduchej kalkulačky na dávkovanie proti-rakovinového lieku Adcetris, ktorý slúži na liečbu Hodgkinovho lymfómu a anaplastického veľkobunkového lymfómu.

Po analýze sme navrhli vývoj mobilnej aplikácie prostredníctvom technológie Adobe AIR. Tento spôsob umožňuje export aplikácie pre operačné systémy iOS a Android súčasne. Uvedené riešienie výrazne šetrí náklady na vývoj, pretože nie je nutné programovanie samostatne v natívnych jazykoch pre tieto operačné systémy. Viac už ale o tejto technológii sa dočítate v článku vývoj mobilných aplikácií v Adobe AIR.

čo sme pripravili

  • koncept a štruktúra
  • grafický návrh
  • vývoj iOS aplikácie
  • vývoj Android aplikácie
  • Veeva iRep eDetail development
hore