Ochrana osobných údajov

Určite pre vás nebude prekvapením, že pri našej práci spracúvame osobné údaje. Buďte si však istí, že postupujeme v súlade s GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ak čítate aj ďalej, vedzte, že sme prijali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, a osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu.

Ochrana osobných údajov

Oblasti spracúvania osobných údajov, o ktorých by ste mali vedieť

Ak ste naším zákazníkom
Oznámenie

Ak ste zamestnancom nášho zákazníka a máte záujem o zriadenie účtu v online riešení Atlasian
Oznámenie a žiadosť o súhlas

Ak ste naším dodávateľom
Oznámenie

Ak sa rozhodnete u nás uchádzať o prácu v rámci aktívneho výberového konania
Oznámenie

Ak sa rozhodnete u nás uchádzať o prácu (aj) mimo aktívneho výberového konania
Oznámenie a formulár pre súhlas

Ak navštívite našu webovú stránku
Oznámenie

Ak prídete do našich priestorov
Oznámenie

Ak prídete do našich priestorov v čase pandémie
Oznámenie

hore