Štúrova štreka

apríl 2015 | MUFLON KROS o.z.

Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra zorganizovalo občianske združenie Muflon kros bežecké športové podujatie pre deti, mládež a dospelých v meste Modra. Výber z viacerých tratí dáva možnosť spoznať zaujímavú architektúru Modry alebo lesné chodníčky za mestom.

Webstránka bežeckého podujatia Štúrova štreka

Partnerský projekt

Ako bežci nadšenci s chuťou podporovať rozvoj regiónu sme sa rozhodli podporiť partnersky aj toto nové bežecké podujatie. Zabezpečili sme vytvorenie tlačových materiálov rôznych formátov a web stránku pre podujatie vrátane registrácie bežcov a štartovacej listiny. Administrácia obsahu web stránky je možná prostredníctvom CMS systému, ktorý obsahuje aj zoznam všetkých prihlásených bežcov s možnosťou exportu do CSV formátu.

Behu sa však tentokrát nezúčastníme, pretože budeme zabezpečovať časomieru naším novým meracím systémom Swoopie.

Podpora regiónu

Občianske združenie Muflon kros si dáva taktiež záležať na podpore regiónu. Logo pre beh ŠTÚROVA ŠTREKA autorsky vytvoril Pavel Šima Juriček, výtvarník a pedagóg žijúci v Modre. Medaila pre každého účastníka vyšla z dielne modranského keramikára, majstra Mariána Lišku, ktorý vytvoril medaily aj pre beh Muflon kros, ktorý sa koná na jeseň.


„Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia svojho, musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu na odpor položili.“ (Ľudovít Štúr)

čo sme pripravili

  • grafický návrh
  • HTML5 a CSS3 animácie
  • CMS / administrácia
  • printy (letáky)
hore