Online Translation Tool

november 2013 | Boehringer Ingelheim RCV

Pre spoločnosť Boehringer Ingelheim RCV sme pripravili riešenie na správu všetkých iPad prezentácií, ktoré je určené farmaceutickým reprezentantom. Online Translation Tool umožňuje preklad týchto prezentácií a následný export do formátu vhodného pre CLM systém Veeva iRep.

Online Translation Tool - Lokalizácia Veeva iRep prezentácií

Riešenie na mieru

Univerzálny lokalizačný nástroj s možnosťou:

  • správy krajín a jazykov
  • správy používateľov a ich oprávnení
  • správy lokalizácie prezentácie/aplikácie
  • zobrazenia stromovej štruktúry prezentácie/aplikácie
  • prekladu a live preview slajdu prezentácie/aplikácie
  • exportu prezentácie/aplikácie do prostredia Veeva iRep

V súčasnosti využíva tento nástroj takmer 100 používateľov, ktorí prekladajú prezentácie/aplikácie do 24 rôznych jazykov. Pri 15 rôznych prezentáciách je to cca. 200 rôznych lokalizovaných aplikácií. Všetkým používateľom a krajinám poskytujeme support a konfiguráciu v administračnom prostredí Veeva.

A čo je to Veeva iRep?

Veeva iRep je kombináciou CRM (customer relationship management), CLM (closed loop marketing) a iPadu. Napríklad farmaceutickým reprezentantom umožňuje iRep jednoduchú prezentáciu produktov vo vzťahu k lekárom špecialistom a následne vyhodnocovanie týchto prezentácií. Prezentácie je pre tento systém potrebné prispôsobovať podmienkam systému Veeva a konfigurovať v administračnom rozhraní.

Účasť v partnerskom programe Veeva nám umožňuje vytvárať takýto obsah a prezentácie/aplikácie v tomto systéme.

čo sme pripravili

  • CMS / administrácia
  • support / helpdesk
hore