Obedátor

marec 2021 | buckle up, s.r.o.

Stravným lístkom je koniec. Vygenerujte si prevodný príkaz pre finančný príspevok na stravovanie zamestnancov bez zbytočnej administratívy.

Obedátor - finančný príspevok na stravovanie

Stravné lístky alebo finančný príspevok?

Od 1.3.2021 môže dať zamestnávateľ zamestnancom na výber, či chcú dostávať príspevok na stravovanie aj naďalej vo forme stravných lístkov alebo v podobe finančného príspevku.

Samozrejme, pre zamestnávateľa je menej nákladné posielať finančný príspevok na stravovanie priamo na bankové účty zamestnancov. Finančný príspevok je nesporne výhodnejší aj pre zamestnancov a zamestnankyne, pretože nie sú limitovaní stravnými lístkami.

S veľkým nadšením sme sa rozhodli túto zmenu implementovať čo najskôr, no narazili sme na problém, ako čo najjednoduchšie pripraviť prevod finančného príspevku na stravovanie, aby:

  • zamestnanci mali peniaze na účte už v čase, keď si majú za ne kúpiť obed, a teda najneskôr k prvému dňu príslušného mesiaca;
  • nebolo nutné každý mesiac pracne zadávať jednotlivé údaje pre prevod.

Administratívu uľahčí naše vlastné produktové riešenie

Preto sme vymysleli Obedátor. A vy ho môžete použiť úplne zadarmo!

Obedátor vygeneruje SEPA príkaz jednoducho a rýchlo, pretože presne tak môžete svojim zamestnancom poslať finančný príspevok na stravovanie.

čo sme pripravili

  • grafický návrh
  • HTML5 a CSS3 animácia
  • optimalizácia pre mobilné zariadenia
  • progresívna Vue.js aplikácia
  • koncept a štruktúra
  • copywriting
hore