Mobilné aplikácia 2muse flash

október 2013 | 2muse s.r.o.

Mobilná aplikácia pre iOS a Android zariadenia, ktorá v oblasti marketingových prieskumov slúži na promptné doručovanie výsledkov zadávateľom ešte skôr, ako prídu do práce ku svojím počítačom.

Mobilná aplikácia 2muse flash

Technológia

Mobilná aplikácia je postavená na technológii Adobe AIR, pri ktorej je možný export aplikácií súčasne pre iOS a taktiež Android. Klient zvolenou technológiou ušetrí značnú časť prostriedkov na vývoji, pretože nie je potrebné programovať separátne natívne aplikácie.

Content Management System

Dáta zobrazované v aplikácii sú administrovateľné prostredníctvom CMS (Content Management System), v ktorom klient môže spravovať používateľov, skupiny používateľov, jednotlivé výsledky prieskumov, zverejnenie prieskumu konkrétnej skupine a následné rozoslanie PUSH notifikácií. Do výsledku každého prieskumu je možné vložiť pdf dokument, obrázok a text. Aplikácia tiež obsahuje archív všetkých správ.

PUSH notifikácie

Do aplikácie 2muse flash sme naprogramovali funkcionalitu PUSH notifikácií pre prípad nového výsledku prieskumu. V iOS prostredí je to implementácia APNS (Apple Push Notification Service) a pre operačný systém Android sú to GCM (Google Cloud Messaging). Rozosielanie týchto správ je už potom veľmi jednoduché. V CMS administrácii klient nadefinuje novú PUSH notifikáciu a následne túto správu odošle vybranej skupine používateľov mobilnej aplikácie. Používatelia sa ihneď dozvedia o sprístupnení výsledkov nového prieskumu bez nutnosti spustenia aplikácie.

čo sme pripravili

  • koncept
  • grafický návrh
  • vývoj iOS aplikácie
  • vývoj Android aplikácie
  • publikácia aplikácií
hore