Milan Fulec

máj 2013 | JUDr. Milan Fulec, advokát

Advokátska kancelária JUDr. Milana Fuleca poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva, pričom sa špecializuje najmä na zastupovanie klientov v civilnom, správnom a trestnom konaní, na ich zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, Súdnym dvorom Európskej únie alebo Európskym súdom pre ľudské práva.

Milan Fulec - Single web page

Single page web

Vzhľadom na rozsah a obsah web stránky sme navrhli spôsob "one page", resp. "single page" s horizontálnou navigáciou. Obsah stránky je plne spravovateľný prostredníctvom CMS, ktorý pripravujeme vždy na mieru.

čo sme pripravili

  • grafický návrh
  • frontend development
  • CMS / administrácia
hore