Lilly - interactive quizzes

september 2011 | Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Eli Lilly je inovatívna spoločnosť zameraná na výskum a vývoj nových liekov. Momentálne 10. najväčšia farmaceutická spoločnosť na svete sa venuje najmä endokrinológii a diabetu, onkológii a duševným ochoreniam. V buckle up sme pripravovali materiály týkajúce sa diabetu.

Interactive quizzes mobilná aplikácia pre Eli Lilly

Interaktívne kvízy

Pri tomto projekte sme zastrešovali prípravu rôznych interaktívnych kvízov určených lekárom / špecialistom na kongresoch. Na touch screenoch počas workshopov prebiehal interaktívny kvíz, ktorého výsledky sa ukladali do súboru a neskôr vyhodnocovali. Otázky v kvízoch boli rôzneho typu: výber možností, ťahanie prstom po grafe a určovanie jeho polohy, priraďovanie správnych odpovedí, určovanie rozsahu, a pod. Naša práca spočívala v grafickej príprave kvízov podľa design manuálov konkrétnych liečiv a následnom programovaní.

čo sme pripravili

  • grafický návrh
  • flash animácie a programovanie
  • vývoj iOS aplikácie
hore