Farmakovigilancia

august 2022 | Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.

Farmakovigilancia znie ako nejaký jazykolam. Je to však oveľa viac.

Zdravie zvierat a farmakovigilancia - webová stránka od digitálnej agentúry buckle up

Náš kanadský klient nás poveril vývojom svojej webovej stránky určenej na nahlásenie podozrenia na prípad týkajúci sa jedného alebo viacerých veterinárnych produktov Boehringer Ingelheim v rámci ich úsilia v oblasti farmakovigilancie. Farmakovigilancia je veda a činnosti súvisiace s odhaľovaním, hodnotením, pochopením a prevenciou nežiaducich účinkov alebo akéhokoľvek iného problému súvisiaceho s liekmi.

Webová stránka poskytuje komplexný formulár, ktorý automaticky nahráva rôzne možnosti pre zadávanie relevantných údajov v závislosti od vopred zvolených kritérií, ako napríklad živočíšny druh, u ktorého došlo k nežiadúcim účinkom alebo iným problémom, konkrétny veterinárny produkt, a pod.

Po zadaní informácií systém automaticky vyhodnotí prioritu hlásenia a informuje tím veterinárnej faramokovigilancie spoločnosti Boehringer Ingelheim.

Stránka je založená na Tailwind UI, responzívna a optimalizovaná pre mobilné zariadenia.

Hoci sú formulár a jeho vyhodnocovanie dobre premyslené a stránka plne funkčná, z pochopiteľných dôvodov dúfame v čo najmenej návštev.

čo sme pripravili

  • grafický návrh
  • HTML5 a CSS3 animácie
  • optimalizácie pre mobilné zariadenia
hore