Čisté bublinky

október 2014 | Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov technických plynov

Sú bublinky vo vašich nápojoch naozaj čisté? Túto otázku sa pýtame spoločne s našim klientom všetkých prevádzok čapujúcich bublinkové nápoje. V kampani čisté bublinky sa dozviete o rizikách pre zdravie a bezpečnosť, ale i spôsobe, ako sa nie práve čisté bublinky dostanú do vašich nápojov. Oddnes už nebude posedenie s priateľmi pri vychladenom pive či kofole to čo predtým :-)

Digitálna marketingová kampaň Čisté bublinky

Marketingová kampaň a vizuálna identita

Hlavnou myšlienkou marketingovej kampane je zdôraznenie dôležitosti čistoty bubliniek a ich možných negatívnych vplyvov na zdravie a bezpečnosť zákazníkov barov a reštaurácií. Toto zabezpečuje komunikácia čistých bubliniek prostredníctvom rôznych médií. Napríklad nálepky pri vstupoch do prevádzok, plagáty, podpivníky alebo aj prúžky z bublinkovej fólie, ktoré sa v úvodnej fáze nerealizovali.

Druhou cieľovou skupinou sú majitelia prevádzok, na ktorých je zameraná plagátová časť kampane. Plagáty zobrazujú špinavý tanier s textom "Servírovali by ste vaše jedlo takto? Nerobte to ani s nápojmi."

Pre klienta sme pripravili viaceré koncepty marketingovej kampane, ideový návrh, názov a vizuálnu identitu vrátane tlačových materiálov.

Microsite

Pre podporenie vizuálnej identity kampane a prihliadajúc na rozsah informácií sme navrhli microsite ako tzv. "Single page", "One page" alebo aj "Fullscreen page". Čo znamená, že celý obsah web stránky je umiestnený na hlavnej stránke. Web stránka je plne responzívna pre mobilné telefóny a tablety, vrátane optimalizácie pre displeje s vysokým rozlíšením. Animácie sme pripravili prostredníctvom CSS3 a javascript technológie.

čo sme pripravili

  • koncept marketingovej kampane
  • vizuálnu identitu kampane
  • printy (nálepky, plagáty...)
  • grafický návrh microsite
  • HTML5 a CSS3 animácie
  • optimalizácia pre mobilné zariadenia
hore