Bratislava Boys Choir

jún 2009 | Bratislavský chlapčenský zbor

Bratislavský chlapčenský zbor patrí medzi naše ďalšie partnerské projekty. V minulosti jeden zo spoločníkov spieval v tomto zbore, a to bol jeden z dôvodov, prečo sme ani chvíľu neváhali s podporou.

Bratislavský chlapčenský zbor - Flash webstránka

Náborová kampaň

Pre Bratislavský chlapčenský zbor sme realizovali náborovú kampaň "Aj ty môžeš byť hviezda". Hlavným motívom kampane bola tvár speváckej hviezdy, ktorú si deti mohli vystrihnúť a cez gumičku nasadiť na tvár. Na zadnej strane už našli potom rodičia informácie o konkurze do zboru.

Podpora projektu

Graficky sme navrhli aj letáky k tridsiatemu výročiu založenia zboru. K doplneniu podpory projektu sme pripravili web stránku s aktuálnymi novinkami, repertoárom a blogom, ktoré sú administrovateľné prostredníctvom CMS (Content Management System).

čo sme pripravili

  • printy (letáky, plagáty, inzercia)
  • náborová kampaň
  • grafický návrh
  • flash animácie a programovanie
  • CMS / administrácia
hore