Vzostup a pád SEO

29. máj 2014 | technológie

V tomto článku si skúsime vysvetliť, prečo vznikla celá bublina okolo SEO, ktorú roky zneužívali tzv. SEO spoločnosti, prečo sa dnes už žiadne zázraky okolo vyhľadávačov robiť nedajú a ako si pomôcť pri optimalizácii.

Vzostup a pád SEO

Trochu z histórie

Už v začiatkoch internetových stránok sa hľadal spôsob, ako by sa používateľ mohol dostať na stránku bez znalosti jej internetovej adresy. Ako prvé začali vznikať zoznamy stránok podobné tým telefónnym. Obsahovali základné informácie o stránke a jej adresu, a stránky boli väčšinou radené do kategórií. Zoznamy sa vypĺňali manuálne, alebo ak niekto novú stránku vytvoril, mohol si ju do zoznamu zaregistrovať aj sám. V zoznamoch nebolo dôležité, čo obsahovala samotná stránka, ale len to, čo bolo o nej napísané v zozmame a tak sa mohlo stať, že stránka už neexistovala alebo bolo na nej niečo úplne iné.

Potom prišli prvé indexovacie vyhľadávače, ktoré začali internetové stránky prehliadať automaticky pomocou samostatných skriptov tzv. bot-ov. Tie postupne prechádzali po adresách stránok a ukladali si do databázy obsah stránok. Tým odpadla manuálna práca so zoznamom, údaje boli aktuálne pokiaľ bot-y prechádzali stránky dostatočne často a dalo sa vyhľadávať priamo v obsahu stránok. Výsledky sa zoraďovali na základe počtu kľúčových slov v obsahu. Toto však ešte nebol Google, hoci nájdu sa aj takí, ktorí si myslia, že takto nejak funguje Google dnes :). Bol to pokrok vo vyhľadávaní, ale čoskoro pri vzrastajúcej popularite internetu a enormnom raste obsahu a počtu stránok začal byť aj tento spôsob ťažkopádny.

V tom čase v roku 1996 sa zrodil Google. Je to tiež indexovací vyhľadávač, ktorý prechádza stránky automaticky a sám. To je aj dôvod, prečo ak spustíme novú stránku, nie je okamžite vyhľadateľná a to isté platí, ak spravíme na stránke zmeny v obsahu. Jednoducho treba počkať, kým ju bot nájde a zaktualizuje záznam o nej. V čom sa teda Google (a iné podobné vyhľadávače) odlišoval? Bol to spôsob, akým začal priraďovať internetovým stránkam dôležitosť (popularitu) a zobrazoval stránky od najpopulárnejších. Využil jednu z najstarších vlastností internetových stránok, ktorou sú odkazy na iné stránky. Základný princíp bol jednoduchý, čím viac stránok odkazovalo na danú stránku, tým bola stránka populárnejšia, a teda dôležitejšia a zobrazila sa vo výsledkoch skôr. Vypočítal sa teda akýsi index popularity tzv. PageRank, čo bola revolúcia vo vyhľadávaní, pretože sa používateľovi zobrazili naozaj užitočné informácie a Google sa postupne stal najpoužívanejším vyhľadávačom na svete.

Prečo teda vznikli všetky tie SEO (search engine optimization) spoločnosti

Ako už vieme, indexovacie vyhľadávače sami prehliadajú internet a obsah stránok, a snažia sa používateľovi zobraziť informácie, ktoré hľadá, podľa dôležitosti. Je to ich úloha, ich práca, v ktorej sa stále zdokonaľujú, a preto ich máme tak radi :). Ak je to tak, prečo vzniklo celé odvetvie, ktoré sa zaoberá opačným procesom a teda optimalizáciou stránok pre vyhľadávače? Bola to znovu túžba byť najlepší a prvý aj bez zásluh, v tomto prípade zobrazovať sa na popredných miestach vo vyhľadávači, aj keď obsah stránok, ich popularita a dôležitosť nestála za veľa. A keďže Google ešte nedávno nebol ten gigant s neobmedzenými prostriedkami na vývoj, mal aj jeho vyhľadávací algoritmus medzery a tu niekde vznikli začiatky SEO. To, čo teda skratka znamenala, zahřnovalo väčšinou nekalé praktiky, ktoré v začiatkoch indexovacích vyhľadávačoch naozaj fungovali. Ak ste teda použili jednu, pripadne viaceré z týchto praktík, naozaj ste sa mohli posunúť vo vyhľadávaní na lepšie pozície. Praktiky zahŕňali napríklad:

 • skrytý obsah, ktorý videli len vyhľadávače, ale na stránke nebol - zobrazenie kompletne odlišného obsahu pre používateľa a pre vyhľadávacieho bot-a
 • príprava nezmyselných textov a nadpisov stránok, len aby obsahovali kľúčové slová (tiež nezmyselné vypĺňanie meta tagu keywords, ktorý už vyhľadávače ignorujú práve pre tento dôvod)
 • výmena odkazov medzi stránkami, ktoré spolu nesúvisia, čím vznikali celé špecializované siete výmenných odkazov a stránok
 • duplikovanie obsahu stránok

a kopec iných...

Google vracia úder

Lenže okamžite, ako sa objavili praktiky na obchádzanie algoritmov, začali vývojári pracovať na ich odhaľovaní. Google medzitým získal neobmedzené prostriedky na vývoj, a tak prišli zlepšenia algoritmov s prívetivými názvami ako "Panda" alebo "Penguin" :) a tie zarazili drvivú väčšinu čiernych praktík. A nielen to. Okrem indexu popularity začal Google udeľovať aj penalizácie. Ohľad nebol braný ani na veľké spoločnosti, čo sa mnohým stalo osudným a začali tvrdo bojovať proti podvodníkom. Mnohé stránky sa prepadli a možno niektorí ani netušili, že sa zapojili napríklad do podvodnej siete výmenných odkazov na odporúčanie alebo konanie SEO spoločností. Použime analógiu napríklad zo športu :). SEO bol taký nepovolený doping, ktorý dočasne zvyšoval výkon na pretekoch, ale ak na to prišla kontrola, dostali ste dištanc do konca života.

Vezmime to dobré

Aby sme zas úplne nezahodili celý koncept SEO do odpadu, tak existovali aj povolené praktiky a v súčasnosti zaznamenávame presun celého odvetvia od podvodov ku procesom, ktoré majú byť a aj sú súčasťou vývoja a života každej dobrej internetovej stránky, a to sú hlavne:

 • tvorba kvalitného obsahu / copywriting
 • tvorba obsahu pre používateľa a nie pre vyhľadávače
 • zaujímavé a prehľadné rozhranie stránok UX design
 • prehľadný kód stránok dodržiavajúci štandardy

Tieto všetky zásady sa snažíme dodržiavať pri vývoji stránok aj u nás, a ak teda dostanete od nás naprogramovanú stránku, potom už je SEO (ak to tak chceme ešte stále nazývať) zahrnuté v jej vývoji a úspech a pozícia už naozaj záleží len na jej obsahu. Tak si ešte povedzme, čo môže majiteľ stránok urobiť, aby svojej stránke pomohol:

 • píšme zaujímavý obsah, ktorý bude prirodzene obsahovať kľúčové slová, ľudia ho budú zdieľať a odkazovať, čím sa zvýši jeho popularita a príde viac ľudí, ktorí ho znovu budú zdieľať atď.
 • vyplňme pravdivý a zmysluplný názov stránky (title), prípadne jej adresu, ak to CMS dovoľuje, a tiež popis (description)
 • napíšme popis k obrázkom (ešte ani vyhľadávače nevedia zistiť čo je na nich bez popisu)
 • aktualizujme pravidelne obsah a komunikujme s používateľmi
 • prepojme obsah so sociálnymi sieťami
 • stanovme a sledujme si ciele v štatistikách prístupov na stránku

Pár slov na záver

Už teraz vyhľadávače ako Google vyhodnocujú výsledky na základe viac ako stoviek parametrov, vrátane polohy, krajiny, predchádzajúcich vyhľadávaní, používania ostatných služieb na internete, pohlavia a všetkého čo sa dá o používateľovi zistiť (väčšina je dobre stráženým tajomstvom :) ). Výsledky vyhľadávania sa takto budú čoraz viac zosobňovať. Ak zadáte rovnaké kľúčové slová do vyhľadávača a zadá ich aj kolega oproti, môžu vyskočiť inak zoradené výsledky. Preto je jasné, že ak vám niekto dnes sľubuje pozíciu vo vyhľadávaní, tak zavádza. Skôr sa treba koncentrovať na nové trendy vo vyhľadávaní ako microdata, ktoré pridávajú do výsledkov vyhľadávania informácie navyše, a o ktorých sa dozviete viac aj u nás.

hore