Partnerský program Veeva iRep

28. apríl 2015 | technológie, agentúra

Už dva a pol roka je naša agentúra zapojená v partnerskom programe Veeva Systems. Na tejto platforme sme pripravili množstvo digitálnych prezentácií produktov našim farmaceutickým klientom Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Takeda Pharmaceuticals a Lundbeck Slovensko. Máme radosť, že po tendri vyhlásenom spoločnosťou Novartis Slovensko sa naše portfólio rozrastie o nového klienta.

Partnerská agentúra platformy Veeva iRep

Veeva CRM a Veeva iRep

Spoločnosť Veeva Systems vyvíja cloudové riešenie pre segment vedy o živej prírode, kam spadá napríklad biológia, zoológia, botanika, biochémia a pod. Riešenia sú vo forme viacerých produktov, ako napríklad Veeva CRM, Veeva VaultVeeva Approved E-mail alebo Veeva iRep, ktorému sa v tejto oblasti venujeme v najväčšej miere.

Veeva iRep je kombináciou CRM (customer relationship management), CLM (closed loop marketing) a využitia iPad zariadenia. Skratka CRM je mnohým známa, no s CLM sa asi nestretol každý. Closed loop marketing je typ marketingu, ktorý sa spolieha na dáta z predaja a následnú spätnú väzbu. "Uzavretie slučky" v tomto prípade znamená, že sú dáta z predaja v reálnom čase interpretované marketingovým oddelením, ktoré na ich základe vyhodnotí alebo upraví práve prebiehajúcu kampaň.

Veeva iRep platforma je hojne využívaná vo farmaceutickom priemysle, kde napríklad farmaceutickým reprezentantom aplikácia umožňuje jednoduchú prezentáciu produktov na iPade vo vzťahu k lekárom špecialistom a vyhodnocovanie týchto prezentácií v reálnom čase. Produktoví manažéri vedia potom presne vyhodnotiť úspešnosť prezentácie a získať spätnú väzbu ako napríklad najzaujímavejšie informácie pre špecialistov, prípadne informácie, ktoré nie sú až tak dôležité a je potrebné ich do budúcnosti zmeniť.

Spôsoby tvorby prezentácií

Prezentácie do Veeva iRep tvoríme viacerými spôsobmi. Závisí najmä od klienta, aké možnosti a akú konfiguráciu má nastavenú vo Veeva CRM systéme, ktorý je plne škálovateľný a prispôsobovaný podmienkam a potrebám klienta. Bez využívania externých zdrojov zastrešujeme kompletný vývojový cyklus digitálnej prezentácie, od ideového návrhu až po uvedenie do produkcie pre reprezentantov.

Najčastejšie zabezpečujeme komplexnú tvorbu prezentácií, čo v tomto prípade znamená grafický návrh prezentácie, programovanie v technológiach HTML5, CSS3, Javascript-e a využívanie API Veeva iRep. Ako posledné je nastavenie a upload prezentácie do Veeva CRM sandbox-u, z ktorého je následne prezentácia presunutá do produkcie reprezentantom.

Možnosti spolupráce sú však širšie. Skúsenosti máme napríklad aj so spôsobom, keď grafickú časť prezentácie tvorí iná digitálna agentúra alebo grafické štúdio. Ďalším zo spôsobov je, keď má klient zabezpečenú prezentáciu z materskej spoločnosti, tzv. funkčný master, z ktorého jednotlivé krajiny vychádzajú pri implementácii lokálnej verzie. Do dodanej "master" prezentácie implementujeme lokalizáciu vrátane prípadných zmien v existujúcich slajdoch, alebo vytvoríme úplne nové slajdy prezentácie s ohľadom na design manuál produktu.

Aj vy používate Veeva iRep?

Doposiaľ sme pre Veeva iRep platformu pripravili spolu cez 200 prezentácií, implementovali sme lokalizácie pre 24 rôznych jazykov a v súčasnosti pracujeme pre štyri farmaceutické spoločnosti s pokrytím celého európskeho regiónu vrátane plnej technickej podpory. Naše skúsenosti v tejto oblasti radi zúžitkujeme aj pri spolupráci s vami. Na základe špecifikácie vám pripravíme ponuku, prípadne bližšie predstavíme naše služby ponúkané v tejto oblasti.

hore