Microdáta

9. apríl 2014 | technológie

Určite ste už pri vyhľadávaní v Google narazili na výsledok, pri ktorom bol okrem základných údajov, ako sú názov, URL adresa a popis nájdenej stránky, umiestnený aj obrázok, hviezdičkové hodnotenie, informácia o počte recenzií alebo ďalšie údaje. Nejedná sa však o žiadnu platenú PPC reklamu, ale práve o využitie technológie microdát, ktorá umožňuje k nájdenému výsledku pripojiť ďalšie, pre užívateľa zaujímavé, informácie.

Mnohé vyhľadávače v súčasnosti poskytujú užívateľom rôzne štruktúrované výsledky vyhľadávania (SERP), ktoré obsahujú viac či menej informácií o nájdenej položke. Ak internetový vyhľadávač obsahu webovej stránky dostatočne rozumie, vie ho v nájdenom výsledku zobraziť v skrátenej forme označovanej ako štruktúrované dáta alebo úryvky, v angličtine rich snippets. Rich snippets môžu obsahovať napríklad obrázok produktu, logo firmy, náhľad videa, meno autora článku, hodnotenie znázornené hviezdičkami a mnohé ďalšie užitočné informácie o danej stránke. Aby tieto údaje mohli byť súčasťou nájdeného výsledku, je potrebné ich v obsahu webovej stránky správne označiť. Práve k tomuto účelu slúžia microdáta, o ktorých si v nasledujúcich riadkoch povieme niekoľko užitočných informácií.

Čo sú Microdáta?

Microdáta (rovnako ako microformáty a RDFa) predstavujú strojovo čitateľné informácie, ktoré možno vytvoriť špecifickým označením častí zdrojového kódu. Slúžia na označenie dôležitých dát na vašich webových stránkach, s ktorými následne môže vyhľadávač lepšie systémovo pracovať.  Prostredníctvom microdát môžeme vyhľadávacím robotom poskytnúť informácie, ktoré dokážu presnejšie vyhodnotiť a „pochopiť“ tak obsah vašich webových stránok. Vďaka tomu dokáže vyhľadávač pre užívateľa vytvoriť detailnejší výsledok hľadania obohatený o takto pridané informácie, a tým lepšie prezentovať vašu webovú stránku medzi nájdenými výsledkami.

Ako Microdáta použiť?

Microdáta zapisujeme v HTML5 pomocou atribútov Itemscope, Itemtype a Itemprop. Uvádzame ich pri jednotlivých HTML elementoch, ktoré špecifikujú daný obsah. Pri zápise najprv atribútom Itemscope vymedzíme požadovanú položku, ktorá bude mať určité vlastnosti. S využitím atribútu Itemtype určíme typ danej položky, môže sa jednať o osobu, produkt, článok, udalosť a pod. V takto deklarovanej položke pridávame jednotlivým HTML elementom atribúty Itemprop, ktorých hodnoty predstavujú vlastnosti nášho objektu napr. pri článku môžeme označiť titulok, autora, dátum publikovania a pod. V prípade, že sa niektoré z požadovaných vlastností nachádzajú mimo vymedzenej položky, môžeme na ňu odkazovať prostredníctvom atribútu itemref.

Microdáta používajú tzv. schémy (slovníky). Tie definujú typy položiek microdát, ktoré je možné na stránkach použiť a popisujú akceptovateľné vlastnosti spadajúce pod každý typ položky. Schémy pre rôzne položky možno nájsť na portáli Schema.org, ktorý vznikol spoločnou iniciatívou svetových vyhľadávačov ako sú Google, Bing a ďalšie, a ktorý zároveň obsahuje celkovú dokumentáciu microdát a ich využitia. Existujú tiež iné slovníky, no vďaka veľkej podpore zo strany najznámejších vyhľadávačov sa štandardom stáva práve Schema.org a preto odporúčame používať práve tento slovník.

Výhody použitia Microdát

Z programátorského hľadiska je nespornou výhodou microdát ich jednoduchá implemetovateľnosť, pričom ich zakomponovaním do kódu sa neporuší jeho štruktúra. Vďaka tomuto označovaniu sa zároveň webová stránka stáva prehľadnejšia a lepšie čitateľná pre vyhľadávače. Microdáta tak značnou mierou prispievajú k zvýšeniu sémantiky webu.

Najväčší prínos však microdáta majú z pohľadu optimalizácie webu pre vyhľadávače (SEO). S ich použitím sme schopní vytvoriť sofistikovaný výsledok hľadania, ktorý sa už na prvý pohľad líši od ostatných výsledkov v SERP. Takýto výsledok je pre užívateľa jednak vizuálne atraktívny a zároveň mu poskytuje detailnejšie informácie o tom, čo hľadá. Dosiahnuť tým možno nielen zvýšenú mieru prekliku (CTR), ale aj predpoklad, že na vaše stránky príde relevatnejší návštevník, ktorý už má predstavu, aké informácie stránka obsahuje. U takéhoto návštevníka je vyššia pravdepodobnosť, že vykoná cieľovú aktivitu (konverziu) napr. uskutoční nákup produktu. Nemalou výhodou je tiež to, že microdáta umožňujú pripojiť k výsledku viacej informácií ako platená PPC reklama.

Záver

Microdáta predstavujú s pomedzi súčasných možností najnovší a najmodernejší spôsob ako sémanticky označovať obsah webových stránok. Vďaka podpore veľkých vyhľadávačov majú microdáta do budúcnosti veľký potenciál a preto neváhajte a pri vytváraní vašej stránky nás požiadajte o použitie microdát aj vo vašom obsahu – ak to nespravíte vy, určite vám to  odporučíme my sami.

hore