Golden scalpel

22. máj 2015 | projekty, agentúra

Všade zlaté klince. Životy však zachraňuje skalpel :-) Naša interaktívna iPad aplikácia produktu Jentadueto vyhrala v súťaži Best of Pharma Advertising 2015, organizovanej Pharma Marketing Club Austria, zlatý sklapel v kategórii Digital Media Rx. iPad aplikáciu sme pripravili v spolupráci s rakúskou reklamnou agentúrou swot a klientom Boehringer Ingelheim RCV.

Golden scalpel award - Best of Pharma Advertising 2015

Pharma Marketing Club Austria (PMCA), ktorý bol založený v roku 1994, je veľmi známou a osvedčenou platformou so zameraním na marketing v zdravotnej starostlivosti pre reklamné agentúry, farmaceutický priemysel, vydavateľstvá, predajcov a iné spoločnosti v tomto segmente.

Každý rok PMCA udeľuje ceny najkreatívnejším projektom v rámci nemecky hovoriaceho "Life Science" priemyslu. Zlatý skalpel je popredné ocenenie kreativity a stalo sa "Oscarom" pre nemecky hovoriace reklamné agentúry.

hore